İş Güvenlik Ekipmanları

1. Temel nitelikler

Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarıdır.

Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

 İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşyerlerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha insanî bir iş ortamı meydana getirmek için yapılan metotlu çalışmalar. 2. Genel anlamda, hem çalışanları korumayı (İş Güvenliği), hem de bütün işletmenin ve üretimin güvenliğini, yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını esas alan tedbirlerin bütünüdür.

İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI

-Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak
-Çalışanların sağlık ve güvenliği sağlamak ve geliştirmek,
-Üretim devamlılığını sağlamak, -Verimliliği arttırmaktır,

İş güvenliğiyle ilgili standart ürünleri marketimizden satın alabilirsiniz...Özel ürünlerle alakalı müşteri danışmanlarımızla lütfen irtibat kurunuz...

 

Lpg_Dolum_Uyari_Levhalari07.11.2011 _Uyari_ve_ikaz_Levhalari08.11.2011